De onderstaande onderwerpen komen aan bod in de studiegids.

>> Lees de studiegids 2016-2017 <<

 

Algemene informatie

Inleiding
Onderwijs in het Friesland College 
 • Praktijkgestuurd leren
 • Kwalificatiedossier
 • Examinering en diplomering
 • Beoordelingsvormen
 • Nederlandse taal en rekenen
 • Welke examens zijn er?
 • Centrale examinering rekenen
 • Moderne Vreemde Talen (MVT)
 • Aangepaste rekenexamens
 • Loopbaan en Burgerschap
 • Diplomering
 • Diplomaregister
 • Slaag-/zakregeling
 • Talencentrum
 • Werkwijze
 • Locaties
 • Internationalisering
FC-Support
 • FC-Adviescentrum
 • Vertrouwenspersonen
 • Loopbaanvragen en persoonlijke ondersteuning
 • MentorProgramma Friesland
Wettelijke verplichtingen

Invloed studenten

 • Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS)
 • Jongeren Informatiepunt (Jip’per)
 • Centrale StudentenRaad (CSR) en DeelRaden (DR)

Faciliteiten en voorzieningen

 • Adressen van locaties en afdelingen
 • Liften
 • Kluisjes
 • FC Live en ICT-voorzieningen op het Friesland College
 • FCLive e-mail
 • Computers
 • Wachtwoord
 • Draadloos netwerk
 • Printen
 • Servicedesk
 • Slim.nl
 • Ondersteuning (administratie, receptie en gebouwenbeheer)
 • Lestijden/periodisering/onderwijsvrije dagen (vakanties)
 • 5-weekse periodisering studiejaar 2016 – 2017 22
 • Onderwijsvrije dagen
 • FC-pas en bankpas
 • Verzekeringen
 • FC-pas
 • Collectieve reisverzekering
 • Verzekering bij stages
 • Klachten, geschillen en spreekuren

Formele documenten